TGG bundelt innovatie in model voor Smart Cities

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Voor gemeenten is Smart City een belangrijk thema. Data, algoritmes en slimme ICT zorgen ervoor dat uitdagingen rond bijvoorbeeld healthcare, crowdmanagement en assetmanagement beheersbaar blijven. Om gemeenten te ondersteunen in hun transitie naar een smart, sustainable leefomgeving, biedt branchevereniging BTG en haar serviceorganisatie TGG de Smart City Stack. Hierin zijn een aantal producten en diensten van relevante IT leveranciers gebundeld en gevisualiseerd als een puzzelstuk in de opbouw van de Smart City. BTG/TGG kan deskundigheid en advisering inzetten om gemeenten verder te helpen.

Lees hier meer over de Smart City Stack en hoe wij gemeenten kunnen helpen in hun ontwikkeling naar een Smart City

De Stack is een structuur in verschillende lagen, waarop het IT bouwwerk van de Smart City kan worden geconstrueerd. De Stack is herbruikbaar, leveranciers onafhankelijk, in een open omgeving en dus toe te passen in verschillende gemeenten. Achter de Stack, in feite een visualisatie van de structuur, gaan verschillende competenties en technologieën schuil.
De stack kan gemeenten helpen meer inzicht te krijgen in de domeinen en denkpatronen die aandacht behoeven op de weg naar een slimmere stad. Wat moet er met de data gebeuren? Hoe kan die worden ontsloten in combinatie met de eigen systemen van gemeenten? Wat moet je daarvoor inrichten. De Stack stelt gemeenten in staat om te opereren in het hart van (bestuurlijke) vraagstukken. Daarbij kunnen de leveranciers binnen BTG/TGG met elk hun eigen product of dienst fungeren als een puzzelstuk in de opbouw van de Smart City.

Samen invullen
“Een slimme stad is een stad waarbij onder meer informatietechnologie en ‘Internet of Things’ gebruikt wordt om de stad beter te kunnen beheren en besturen”, stelt Petra Claessen directeur van BTG/TGG. Het moet een duurzame omgeving zijn, die in meerdere opzichten prettig en vooral veilig is om in te verblijven. Een plek ook, waar aan uitdagingen en problemen nu en in de toekomst op een slimme manier het hoofd wordt geboden, vaak met behulp van slimme ICT-oplossingen.”
“Veel Nederlandse gemeenten willen slimmer worden door het opzetten van use cases en daarbij gaan BTG/TGG en haar Solution Partners een rol spelen. BTG/TGG adviseert hoe deze transformatie aangepakt kan worden en vooral, hoe steden dit het beste kunnen realiseren. Hier speelt de aan TGG gelieerde BTG Expertgroep Smart Society een wezenlijke rol in. Deze groep met deskundigen bestaat voor een groot deel uit partijen die slimme ICT-oplossingen bieden en in de infrastructuur van een Smart City kunnen voorzien.”

Expertgroep als denktank
Een deel van de achterban van BTG ontwikkelt immers producten en diensten die samen de basis kunnen vormen voor een Smart City. Hierbij valt ook te denken aan een toekomst vaste communicatie-infrastructuur die gemeenten kunnen gebruiken in het verwezenlijken van hun doelstellingen. BTG verbindt binnen deze Expertgroep een zo breed mogelijk palet aan kennis, kunde en ervaring uit de branche om gemeenten een gedegen ondersteuning te kunnen bieden. Door recente ontwikkelingen zijn we in een stroomversnelling terechtgekomen en zien we dat gemeenten dringend behoefte hebben aan specifieke kennis. Vanuit BTG wordt hierin voorzien door gebundelde kennis en best practices aan te bieden.

Filosofie BTG/TGG
De vraag is hoe de nieuwe wereld eruit gaat zien, er wordt gesproken over instrumenten zoals crowd- en traffic management. BTG werkt vanuit de triple helix gedachte en daarin werken het bedrijfsleven en de overheid hecht samen. Ook in een slimme stad komen verschillende disciplines bij elkaar. De Smart City leunt op de pijlers sensoriek, IoT-devices en alle data die ze opleveren. Vanzelfsprekend is connectiviteit essentieel om al die data bijeen te brengen en vervolgens te verrijken. De kern: van meten naar data gestuurd ondernemen met als doel duurzaamheid.

Extra mogelijkheden
De Stack omvat meer dan alleen technologie. De visualisatie kan gemeenten helpen meer inzicht te krijgen in de domeinen en denkpatronen die aandacht behoeven op de weg naar een slimmere stad. Wat er met data moet gebeuren bijvoorbeeld, hoe die kan worden ontsloten in combinatie met de eigen systemen van gemeenten, en wat ze daarvoor moeten ondernemen. De Stack stelt gemeenten in staat om te opereren in het hart van (bestuurlijke) vraagstukken. Technologie kan hierin een fundamenteel hulpmiddel zijn, door de gemeente te ondersteunen met bijvoorbeeld crowd management.

Laat uw reactie achter

U moet ingelogd zijn om een post te plaatsen.

ICT Hardware

Online shop voor het bestellen van smartphones (refurbished), endpoint- en netwerk-devices en accessoires

Alleen voor TGG leden

Klik hier voor de webshop
Klik hier

Telecom Expense Management

TGG is specialist op het gebied van TEM (Telecom Expense Management)

Alleen voor TGG leden

Meer weten over TEM. Inloggen naar het portal? Klik hier.
Meer weten

Connectiviteit

Koper-, glasvezel- en radiostraalverbindingen in praktisch elke gewenste bandbreedte. Plus Internet en IP-VPN.

Alleen voor TGG leden

Meer weten over connectiviteit en verbindingen? Klik hier.
Meer weten

Lidmaatschap BTG

Klik hier om lid te worden bij BTG

Word lid