Nieuwe directeur TGG

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Geachte leden BTG en/of gebruikers TGG en relaties,
Namens het bestuur BTG, de Raad van Commissarissen TGG en interim-bestuurder/statutair directeur TGG, de heer Jan Smeding zijn we verheugd u hierbij te informeren, dat met ingang van 1 januari 2017 mevrouw Henny van Hamersveld is aangesteld als directeur TGG.

In haar nieuwe functie zal zij zich in eerste instantie richten op de verdere professionalisering van TGG en de dienstverlening optimaliseren en uitbreiden. De ontwikkeling van nieuwe diensten en producten staan eveneens hoog op de agenda. De heer Jan Smeding zal overigens in dit verband tot nader order aanblijven in de functie van interim bestuurder/statutair directeur TGG.

Henny van Hamersveld zal nauw samenwerken met Petra Claessen, managing director BTG, die naast de organisatie van de BTG-verenigingsactiviteiten tevens verantwoordelijk is voor de realisatie van nieuwe business en acquisitie. Gezamenlijk zullen zij de door u als leden gewenste synergie tussen BTG en TGG verder vormgeven.

Henny van Hamerveld heeft meer dan 25 jaar ICT-governance- en managementervaring, onder andere opgedaan bij Capgemini. Met deze kennis en expertise zal zij deze uitdaging professioneel aangaan.

Wij wensen haar veel succes toe in haar nieuwe functie.

Een eerste gelegenheid om nader kennis met haar te maken is tijdens de BTG-nieuwjaarsreceptie op 17 januari as. Graag heffen wij dan samen met u het glas op het nieuwe jaar, op de lancering van het jaarthema en uiteraard op onze goede samenwerking.

Geert van der Linden,
Voorzitter Raad van Commissarissen TGG

Jan van Alphen,
Voorzitter BTG

ICT Hardware

Online shop voor het bestellen van smartphones (refurbished), endpoint- en netwerk-devices en accessoires

Alleen voor TGG leden

Klik hier voor de webshop
Klik hier

Telecom Expense Management

TGG is specialist op het gebied van TEM (Telecom Expense Management)

Alleen voor TGG leden

Meer weten over TEM. Inloggen naar het portal? Klik hier.
Meer weten

Connectiviteit

Koper-, glasvezel- en radiostraalverbindingen in praktisch elke gewenste bandbreedte. Plus Internet en IP-VPN.

Alleen voor TGG leden

Meer weten over connectiviteit en verbindingen? Klik hier.
Meer weten

Lidmaatschap BTG

Klik hier om lid te worden bij BTG

Word lid