Nieuwe directeur TGG

Geachte leden BTG en/of gebruikers TGG en relaties, Namens het bestuur BTG, de Raad van Commissarissen TGG en interim-bestuurder/statutair directeur TGG, de heer Jan [...]